FOTOKOPIRNICA
Novi Sad

FOTOKOPIRANJE, ŠTAMPANJE
I SKENIRANJE

Kada Vam zatreba FOTOKOPIRNICA U NOVOM SADU,
tu smo za Vas.

Nalazimo se u centru Novog Sada, na adresi Kosovska 3.

Doneti materijal kopiramo kvalitetno i brzo,
na profesionalnim mašinama.

Fotokopirnica i fotokopiranje gornji deo fotokopir-mašine sa komandnom pločom i kolor listom

Kopija može biti crno-bela ili kolor, a dostupni formati papira su A4 i A3. Postoji mogućnost umanjenja do 25%, kao i uvećanja do 400% originala. Naravno, što je veći broj kopija, cena po kopiji je sve niža.

Štampamo crno-belo i u boji materijal koji nam pošaljete na e-mail kopirnica@defactons.rs ili donesete na USB memoriji, CD / DVD-u, mobilnom telefonu i sl.

Radimo skeniranje kolor ili crno-belih dokumenta i prebacivanje u digitalni format pdf ili jpg, a skenirani digitalni materijal dobijate na USB-u ili na e-mail.

Vršimo uslužno očitavanje i štampanje svih dokumenata (lične karte, saobraćajne dozvole i zdravstvene kartice).

Dva šarena papagaja

KORIČENJE I PLASTIFICIRANJE

KORIČENJE
- SPIRALNO

Koričenje je način povezivanja fotokopiranih ili odštampanih listova papira.
Broj listova koji se mogu ukoričiti u spiralu različite širine je od 2 lista, pa sve do maksimalnih 450 listova (ili 900 strana).
Dostupne boje prednje folije i zadnjeg reljefnog kartona su: plava, crvena, zelena, žuta i bela (tj. providna).
Prednosti ovog načina povezivanja su praktičnost i lep izgled, uz veoma povoljne cene. Postoji i mogućnost raskoričavanja i ponovnog ukoričavanja, ako je potrebno npr. dodati novi materijal.
Koričenje najčešće obavljamo na materijalu fotokopiranom ili odštampanom kod nas, ali koričimo i već urađene kopije.

Koričenje mašina za koričenje i dve crne spirale za koričenje

PLASTIFICIRANJE
- ID, A4 i A3

Sačuvajte Vaša dokumenta od oštećenja, kao i od uticaja prljavštine, vlage ili UV zračenja (izbleđivanja fotografija) tako što ćete ih plastificirati.

U postupku plastifikacije (laminacije) dostupni su sledeći formati: ID kartica, A4 i A3.

Plastificiran list papira postaje dugotrajno zaštićen, veće čvrstoće, vodootporan je i otporan na UV zračenje.

Plastificiranje mašina za plastificiranje bele boje i list papira koji se plastificira

DODATNE USLUGE I MATERIJAL

CD i DVD NAREZIVANJE


Vršimo uslužno narezivanje (snimanje) CD-ova ili DVD-ova.
Kod nas možete i kupiti CD-R ili DVD-R, kao i kutiju ili kesicu.

FOLIJE I FASCIKLE


Prodajemo:
- providne folije
- kartonske fascikle formata A4,
- PVC fascikle sa mehanizmom.

KOVERTE


Prodajemo prazne:
- redovne koverte,
- poslovne koverte
- koverte formata A4.